Fair Use Policy

Inzake onze hosting diensten hanteert Robin van Holst B.V. een Fair Use Policy (FUP) ten aanzien van dataverkeer en de webspace. Webspace is de ruimte waarop de bestanden worden geplaatst van uw website. Dataverkeer is de hoeveelheid data die wordt ontvangen en verstuurd naar alle gebruikers van de services van de server.

De Fair Use Policy houdt in dat er met de klant een datalimiet wordt afgesproken ten aanzien van de hoeveelheid dataverkeer en webspace waartoe de klant recht heeft, dit wordt per overeenkomst bepaald. Een incidentele overschrijding van de datalimiet zal door Robin van Holst B.V. in beginsel worden gedoogd, op voorwaarde dat het gemiddelde dataverkeer en gebruik van webspace berekend over een periode van drie maanden voorafgaand aan een overschrijding niet hoger ligt dan de overeengekomen datalimiet. Robin van Holst B.V. behoudt zich het recht voor om, in geval van een overschrijding van de datalimiet, de hosting dienst op te schorten, dit echter niet voordat de klant hierover is geïnformeerd.

Indien het gemiddelde dataverkeer en gebruik van webspace hoger blijft liggen dan de overeengekomen datalimiet, wordt de klant in overleg een product met hoger datelimiet aangeboden tegen een meerprijs.

Indien er geen datalimiet is afgesproken, geldt er ook een Fair Use Policy, deze wordt bepaald ten opzichte van het gemiddelde gebruik van andere klanten met hetzelfde producttype. Indien het gebruik van data voor het betreffende producttype in vergelijking met andere klanten met dit product 500% hoger is, behoudt Robin van Holst B.V. zich het recht voor om de dienst op te schorten, dit echter niet voordat de klant hierover is geïnformeerd. Indien de klant geen actie onderneemt om het gebruik van dataverkeer of webspace te laten dalen, wordt de klant in overleg een product met hoger datelimiet aangeboden tegen een meerprijs.

De Fair Use Policy is vooral bedoeld om misbruik te voorkomen en zal altijd in overleg met de klant worden toegepast.